„Obecnie nieobecni” to ogólnopolski projekt historyczno-fotograficzny dotyczący nieistniejących już kirkutów. Jego ideą jest pokazanie minionej obecności nekropolii żydowskich w Polsce. Na przestrzeni dekad kirkuty stopniowo znikały z polskiego krajobrazu, a na ich miejscu powstawały parki, place zabaw, domy lub budynki użyteczności publicznej. Naszym zamiarem jest odnalezienie takich miejsc i umieszczenie w tej przestrzeni realistyczne macewy wykonane z przeźroczystego materiału, na których odtworzone będą inskrypcje typowe dla żydowskich nagrobków.

Tak przygotowana instalacja, ustawiona w tych zwykłych dziś miejscach, będzie dokumentowana fotografiami materializującymi symboliczną obecność nekropolii na danym terenie. Uzyskana dokumentacja posłuży jako materiał do stworzenia wystawy oraz wydania albumu, który ma pokazać niewidzialną obecność utraconej kultury.

Efektem projektu będzie odtworzenie nieistniejących już śladów historii, a przez to odniesienie ich do naszej codzienności. Nierzeczywista przejrzystość macew ma symbolizować znikanie miejsc sakralnych. Przez pryzmat cmentarzy chcemy pokazać wielowiekową obecności społeczności żydowskiej na terenach Polski.

„Obecnie nieobecni” to nie chwilowa rekonstrukcja, ale trwałe zaznaczenie obecności kirkutów w historii i kulturze polskiej.

‘Presently Absent’ is a nationwide photographical historical project concentrated on a symbolic value of presently non-existent Jewish cemeteries. The main purpose is to show the occurrence of those presently absent necropolis in Poland.

In the last few decades they were gradually vanishing from our landscape, being replaced by parks, playgrounds, houses or other kinds of buildings. We want to find those places and situate realistic, transparent matzevah with traditional inscriptions in Hebrew there. The installation will be photographed to capture the symbolic presence of the necropolis in the region. Photographs will be later use to publish dedicated album and also to organize gallery exhibition, showing the diffusion of both cultures.

Our main purpose is to temporarily recreate manifestations of our past, just to refer it to our presence. Unreal transparency of matzevah will symbolise the decline of those kind of sacred places in Poland. Through the cemeteries we would like to show centuries long manifestation of Jewish culture in Poland.

‘Presently Absent’ will be a temporary installation, but the photographs and the exhibition will create a permanent documentation of many lacking Jewish necropolis.